Adventné trhy 2016

Termín: 10.12.2016

ADVENTNÉ TRHY

Prvý krát v histórii Centra sociálnych služieb – Jesienka Myjava (CSS – Jesienka), ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), sme sa rozhodli zorganizovať Adventné trhy. Cieľom tejto akcie bolo okrem vytvorenia vianočnej atmosféry, aj vytvoriť príjemné prostredie pre posedenie klientov s rodinami, priateľmi.  

Súčasťou adventných trhov bol boli workshopy, v ktorých si mohli hostia a domáci vyskúšať prácu s keramikou, tkanie na tkáčskom stave, zdobenie medovníkov ako aj pečenie vianočných oblátok. Klienti prezentovali svoje výrobky a výtvory. Domáci a hostia si mohli spolu posedieť pri káve, vianočnom punči, ako aj pri koláčikoch a zákuskoch, ktoré napiekli niektoré zamestnankyne CSS – Jesienka Myjava, za čo im patrí veľká vďaka.

Boli sme veľmi príjemne prekvapení, že Adventné trhy navštívili aj ľudia, ktorí nemajú v CSS – Jesienka žiadneho príbuzného ani známeho, len boli zvedaví a príjemné prekvapení, že aj v zariadení sociálnych služieb môže byť príjemne. 

Autor: PhDr. Hana Feriancová, riaditeľka CSS – Jesienka Myjava