Plán a režim návštev v CSS 6. vydanie - Vianočné sviatky 2022

Vážení klienti, rodinní príslušníci a priatelia našich klientov

 

CSS – Jesienka Myjava Vám oznamuje, že v prípade, že budete chcieť ísť počas vianočných a novoročných sviatkov do domáceho prostredia, je potrebné sa z dôvodu včasného objednania a zabezpečenia tovaru odhlásiť zo stravy najneskôr do stredy 14.12.2022 do 13,30 hod.

CSS – Jesienka Myjava ďalej oznamuje, že návštevy počas vianočných  a novoročných sviatkov 2022 budú realizované v pracovných dňoch v dňoch 27.12.2022 – 30.12.2022 a následne 02.01.2023 – 05.01.2023 v obvyklých časoch. Všetky podmienky návštev zostávajú nezmenené.

V prípade víkendov a sviatkov je  možnosť zobrať klienta do domáceho prostredia, prípadne mimo zariadenia. Žiadame príbuzných a návštevníkov, aby v prípade využitia takejto možnosti si taktiež telefonicky objednali termín a čas, aby sme mohli klienta pripraviť na pobyt mimo zariadenia.

UPOZORNENIE!

CSS – Jesienka Myjava si vyhradzuje právo zmeniť podmienky a pokyny pre návštevy podľa prevádzkových, personálnych podmienok ako aj podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v krajine a v regióne, prípadne iných nepredvídateľných faktorov.

 

V prípade zmien v epidemiologických opatrenia vydaných ÚVZ SR,  MPSVR SR, RÚVZ Trenčín, Vlády SR a pod, poskytovateľ zmení opatrenia podľa vydaných aktuálnych usmernení, ktoré následne zverejní na webovom sídle www.cssmyjava.sk.

Ďakujeme za porozumenie, zodpovednosť  a rešpektovanie všetkých stanovených pravidiel a pokynov.

 

PhDr. Hana Feriancová, riaditeľka CSS – Jesienka Myjava

 

Podmienky návštev -  MP 06/2020, 6. vydanie  Plán a režim návštev v CSS – Jesienka Myjava