Vianočné sviatky 2023

Vážení klienti, rodinní príslušníci a priatelia našich klientov

 

CSS – Jesienka Myjava Vám oznamuje, že v prípade, že budete chcieť ísť počas vianočných a novoročných sviatkov do domáceho prostredia, je potrebné sa z dôvodu včasného objednania a zabezpečenia tovaru ako aj  zabezpečenia stravovania počas vianočných sviatkov, odhlásili zo stravy najneskôr

do nedele  17.12.2023.

Odhlásiť zo stravy je možné:

-  telefonicky v pracovných dňoch od 07,00 hod do 14,00 hod – Mgr. Trizuliakova Erika – vedúca zdravotníkeho úseku, vedúca sestra –

034/621 22 24, 0901 918 533

-  mailom: erika.trizuliakova@cssmyjava.sk

-  osobne, v pracovných dňoch od 07,00 hod do 14,00 hod u Mgr. Trizuliakovej Eriky

UPOZORNENIE!

CSS – Jesienka Myjava si vyhradzuje právo zmeniť podmienky a pokyny pre návštevy podľa prevádzkových, personálnych podmienok ako aj podľa aktuálnej epidemiologickej situácie  v regióne, prípadne iných nepredvídateľných faktorov o čom budete informovaní na www.cssmyjava.sk.

 

Ďakujeme za porozumenie, zodpovednosť  a rešpektovanie všetkých stanovených pravidiel a pokynov.

 

PhDr. Hana Feriancová, riaditeľka CSS – Jesienka Myjava