IMG_20171202_150651

Aktivity, projekty

V Centre sociálnych služieb – Jesienka Myjava sa usilujeme nielen o to, aby naši klienti boli spokojní, ale predovšetkým o to, aby sa zachovala čo najväčšia miera ich sebestačnosti, nezávislosti, aby neboli izolovaní od okolia a predovšetkým, aby žili bežný spôsob života. Snažíme sa rešpektovať individualitu každého nášho klienta, podporovať jeho dôstojnosť a zamedziť jeho sociálnej izolácii.

Pre našich klientov sa snažíme organizovať rôzne spoločenské a záujmové akcie:

 • tematicky zamerané akcie (Vianoce, Veľká noc, MDŽ, Deň matiek, Október – mesiac úcty k starším a pod.),
 • spoločenské zábavy – Fašiangová zábava, Katarínska zábava, Annabál a pod.)
 • spevácka súťaž „Zlatý slávik“,
 • stavanie  a váľanie mája,
 • autobusové zájazdy do okolia,
 • premietanie videoprogramov,
 • čítanie kníh,
 • do zariadenia prichádzajú s kultúrnym vystúpením deti z materských škôl, základných škôl, Centra voľného času, detského domova, FS Kopaničiarik,
 • klienti sa môžu zapojiť do prác, ktoré v živote vykonávali, napr. pomoc v kuchyni, práčovni, v záhrade, pri opravách prádla a pod.,
 • k dispozícii je knižnica vyznačená značným počtom kníh,
 • k prechádzkam a k odpočinku slúži parková časť zariadenia,
 • športové aktivity,
 • organizujeme rôzne posedenia pre klientov (Gulášpárty, grilovanie, spievanie, počúvanie hudby na terase a pod.),
 • rehabilitačná pracovníčka organizuje spoločné rehabilitačné cvičenie, ktoré je prispôsobené zdravotnému stavu klientov,
 • s klientmi pracujeme v skupinách i individuálne pri rôznych voľnočasových aktivitách. 

Každoročne vytvárame plán kultúrno-výchovnej, pracovnej a záujmovej činnosti, ktorý dokážeme flexibilne meniť v závislosti od zdravotného stavu, počasia apod.


Plán kultúrno-výchovnej, pracovnej a záujmovej činnosti:

Január:

 • želania do nového roku
 • odzdobovanie vlanočných stromčekov
 • upratovanie vianočnej výzdoby
 • čítanie kníh a premietanie videozáznamov
 • príprava masiek na fašiangovú zábavu

Február

 • fašiangová zábava
 • spoločenské hry
 • počúvanie hudby
 • práce v terapeutických skupinách

Marec

 • maľovanie veľkonočných vajíčok
 • pripomenutie si MDŽ
 • práca v terapeutických skupinách
 • veľkonočná výzdoba
 • jarné vychádzky

Apríl

 • návšteva Domu kultúry
 • spratávanie veľkonočnej výzdoby
 • príprava ruží na máj
 • stavanie mája

Máj

 • poznávací výlet
 • okopávanie ruží
 • posedenie pri príležitosti Dňa matiek
 • váľanie mája

Jún

 • hrabanie sena
 • výlet na Bradlo
 • opekanie špekačiek
 • účasť na folklórnych slávnostiach

Júl

 • opekačka
 • posedenie pri príležitosti mena Anna
 • zber lipového kvetu

August

 • práce v terapeutických skupinách
 • Guláš párty
 • športové hry

September

 • jesenná výzdoba
 • práce v terapeutických skupinách
 • zber prírodného materiálu
 • súťaž v speve Zlatý slávik

Október

 • hrabanie lístia
 • výstava Plody myjavskej pahorkatiny
 • spoločenské hry
 • príprava smútočných vencov
 • psoedenie pri príležitosti úcty k staršim

November

 • návštevy cintorínov - Pamiatka zosnulých
 • príprava vianočných pozdravov
 • práce v terapeutických skupinách
 • Katarínska zábava

December

 • Mikuláš
 • vianočná výzdoba v zariadení
 • pečenie a zdobenie perníkov
 • koledy na štedrý večer
 • Silvester

Okrem plánovaných kolektívnych akcií sa klienty venujú aj individuálnym činnostiam - ručné práce, izbové kvety, čítanie... V spoločenských miestnostiach majú k dispozícii televízory, videoprehrávače, tlač a spoločenské hry.

Plán je predbežný a informatívny, možno ho meniť a dopĺnať podľa situácie.

  Kalendár podujatí

   
  Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
  Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30