Veľkonočné sviatky 2024

Vážení klienti, rodinní príslušníci a priatelia našich klientov

 

CSS – Jesienka Myjava Vám oznamuje, že v prípade, že budete chcieť ísť počas veľkonočných sviatkov do domáceho prostredia, je potrebné sa z dôvodu včasného objednania a zabezpečenia tovaru ako aj  zabezpečenia  stravovania počas veľkonočných sviatkov, odhlásili zo stravy najneskôr

do utorka 19.03.2024 včetne.

Odhlásiť zo stravy je možné:

-  telefonicky v pracovných dňoch od 07,00 hod do 14,00 hod –

   Mgr. Trizuliaková Erika – vedúca zdravotníckeho úseku, vedúca sestra 

   034/621 22 24, 0901 918 533

-  mailom: erika.trizuliakova@cssmyjava.sk

-  osobne, v pracovných dňoch od 07,00 hod do 14,00 hod u 

   Mgr.   Trizuliaková Erika

 

 

 PhDr. Hana Feriancová, riaditeľka CSS – Jesienka Myjava