Zákaz návštev v CSS Jesienka pre COVID-19 od 21.11.2022

Vážení klienti, rodinní príslušníci a priatelia našich klientov

 

CSS – Jesienka Myjava Vám oznamuje, že od 21.11.2022 sú z dôvodu nariadených karanténnych opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 zakázané návštevy klientov v celom zariadení CSS – Jesienka Myjava, do odvolania.

Návštevy v CSS – Jesienka Myjava sú povolené len v prípade povolenej výnimky (ak je klient v terminálnom štádiu, môže riaditeľ zariadenia        udeliť výnimku na návštevu).

Zakazuje sa vstup cudzím osobám do zariadenia, okrem poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, nevyhnutných dodávateľských prác – havarijné situácie, dodávka potravín, atď..

V prípade zmien v epidemiologických opatrenia vydaných ÚVZ SR,  MPSVR SR, RÚVZ Trenčín, Vlády SR a pod, poskytovateľ zmení opatrenia podľa vydaných aktuálnych usmernení a oznam následne zverejní na webovom sídle www.cssmyjava.sk.

Ďakujeme za porozumenie, zodpovednosť  a rešpektovanie všetkých stanovených pravidiel a pokynov.

 

PhDr. Hana Feriancová, riaditeľka CSS – Jesienka Myjava