Centrum sociálnych služieb Jesienka

Centrum sociálnych služieb Jesienka

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava je zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje sociálne služby 130 klientom, mužom i ženám. Našimi prijímateľmi sociálnych služieb sú prevažne seniori s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia.

Zariadenie sa delí na:

Areál zariadenia tvorí päť jednopodlažných pavilónov, situovaných na okraji mesta v peknom prostredí zelene. K zariadeniu patrí parková časť s rozlohou 2ha, ktorá slúži prijímateľom sociálnych služieb na prechádzky a oddych na množstve lavičiek .

K dispozícii prijímateľom sociálnych služieb je rehabilitačná miestnosť, ošetrovňa, knižnica, dve miestnosti na voľnočasové aktivity, veľká jedáleň, ktorá sa využíva i na spoločenské akcie.

Aktuality