Výlet na bradlo - P5113347

O nás

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava je zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje sociálne služby 130 prijímateľom sociálnych služieb, mužom i ženám.

Zriaďovateľom Centra sociálnych služieb – Jesienka Myjava je Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne. Naše zariadenie je rozpočtovou organizáciou, má samostatnú právnu subjektivitu.

Centrum sociálnych služieb poskytuje nasledujúce druhy sociálnych služieb vzmysle zákona č. 448/2008 Z. z. osociálnych službách a ozmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. oživnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) vznení neskorších predpisov (ďalej zákon osociálnych službách):

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Apríl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30