Vystúpenie zastavme čas - CIMG4485

Kontakt

Centrum sociálnych služieb

- Jesienka

sídlo Staromyjavská 889/77, 907 01 Myjava  

 

Kontaktné údaje

 

 

Titul, meno a priezvisko

Funkcia

Telefón,

klapka

E - mail

PhDr. Hana Feriancová

riaditeľka

034/6212224

113

hana.feriancova@cssmyjava.sk

Ing.  Katarína Mikulášová Kopanická 

vedúca,ekonomicko – prevádzkového úseku - ekonóm

034/6212224

116

katarina.kopanicka@cssmyjava.sk

Anna Bašnárová

mzdový účtovník

034/6212224

116

anna.basnarova@cssmyjava.sk

Alica Kovárová

prevádzkový referent

034/6212224

110

alica.kovarova@cssmyjava.sk

Viera Všetulová

referent stravovacej prevádzky

034/6212224

117

viera.vsetulova@cssmyjava.sk

 

informátor

034/6212224

111

 

Mgr.Erika Trizuliaková

vedúca zdravotníckeho úseku - vedúca sestra, zástupca riaditeľa 

034/6212224

115

erika.trizuliakova@cssmyjava.sk

Pavilón A

ošetrovňa

034/6212224

118

 

Pavilón B

miestnosť personálu

034/6212224

122

 

Pavilón D

miestnosť personálu

034/6212224

112

0910 853 808

 

Mgr. Katarína Sedláková

vedúca sociálneho úseku - sociálny pracovník

034/6212224

114

0901 918 530

katarina.sedlakova@cssmyjava.sk

Svetlana Majtánová

referent sociálnej agendy

034/6212224

114

0901 918 530

svetlana.majtanova@cssmyjava.sk

Mgr. Katarína

Závodská

sociálny pracovník

034/6212224

114

0901 918 530

katarina.zavodska@cssmyjava.sk

Bc. Michaela Kováčina

asistent sociálnej práce

034/6212224

114

0901 918 530

michaela.kovacina@cssmyjava.sk

 

 

 

Mapa