Plán uvoľňovania opatrení v CSS - Jesienka Myjava v súv. COVID-19