Vážené kolegyne, kolegovia- poďakovanie za spoluprácu r. 2020

2021

Vážené kolegyne, kolegovia,

dovoľte, aby som Vám aj touto cestou poďakovala za Vašu prácu v Centre sociálnych služieb – Jesienka Myjava. Rok 2020 bol veľmi ťažký, dovolím si tvrdiť, že jedným z najťažších v histórii nášho zariadenia, ak nie najťažší. Bohužiaľ, pravdepodobne nás čaká v nasledujúcom období ďalšie neľahké obdobie. 

Všetko sa začalo už začiatkom marca, kedy sme museli byť klientom veľkou oporou, nakoľko prežívali dlhé obdobie, počas ktorého sa nemohli stretať so svojimi blízkymi. Obdobia, kedy sa rôzne zákazy  striedali s uvoľňovaním opatrení a Vy ste sa vždy snažili, aby klienti cítili izoláciu čo najmenej. Nevedeli sme presne čo nás čaká, všetko sme zo začiatku riešili „za pochodu“. Všetci sme dúfali, že sa to už čoskoro skončí. Neskončilo, naše zariadenie sa ocitlo začiatkom októbra v karanténe, z dôvodu výskytu pozitívnych prípadov medzi klientami a zamestnancami zariadenia a Vy drahé kolegyne a kolegovia ste statočne bojovali a s láskou sa starali o klientov, hoci ste aj Vy niektorí kolegovia skončili  práceneschopní v domácej karanténe, niektorí s ťažkým priebehom ochorenia. Boli dni kedy ste išli na doraz, aj napriek tomu, že sami ste mali doma rodičov a blízkych, ktorých ste nevideli aj niekoľko týždňov, niektorí aj niekoľko mesiacov, aj napriek tomu, že Vy sami ste pocítili vo svojom živote stratu svojich blízkych príbuzných, ktorých už nikdy neuvidíte, aj tak ste vždy hrdo zdvihli hlavu a Vašou prioritou bola starostlivosť o klientov. Veľmi ťažko sme všetci znášali aj smrť našich klientov, na ktorých s úctou a láskou spomíname.

Bolo úžasné Vás sledovať, ako ste bojovali, ako ste nestrácali zmysel pre humor, pretože vďaka nemu ste sa udržovali v akej takej psychickej pohode, aby ste to všetko vydržali, ako ste sa navzájom zastupovali, ako ste sa navzájom podporovali, pomáhali ste si, zaujímali sa jeden o druhého, či ste boli v práci alebo doma, ako ste nehľadeli na to, na akej pracovnej pozícii v zariadení normálne pracujete, keď bolo treba robili ste ktokoľvek akúkoľvek prácu, lebo to proste bolo práve v tej chvíli treba. Nikto z Vás na moju žiadosť alebo žiadosť kolegu nepovedal NIE.

Niekedy sme počúvali aj nie pekné slová od príbuzných, ktoré boli ojedinelé, ale Vy ste to statočne zvládali, pretože ste vedeli, že aj oni sú nešťastní, že nemôžu vidieť svojich rodičov a blízkych, aj napriek tomu Vašou prioritou bola predovšetkým starostlivosť o klientov a zabezpečenie prevádzky zariadenia. Z tohto Vášho odhodlania a statočnosti som aj ja veľmi často čerpala silu a energiu. Vy všetci viete, že častokrát hovorím, že sme normálny kolektív, so vzájomnými sympatiami a antipatiami, častokrát máme na veci rôzne názory, navzájom spolu nesúhlasíme, ale to je úplne normálne v každom tíme, veď sme prevažne „babský“ kolektív až na pár „mužských výnimiek“, pretože nám vo väčšine prípadov ide o dobrú vec, o ktorej sme presvedčení.  Máte však všetci úžasnú vlastnosť a to, že v krízovej situácii sa zomknete a robíte všetko možné aj nemožné, len aby ste odviedli skvelú prácu, aby bolo o klientov postarané,  vzájomne sa ťaháte a naozaj ste potom jeden tím.

Myslím, že môžem aj za Vás kolegovia povedať, že jednou z vecí, ktoré nás toto ťažké obdobie naučilo bolo poznanie, že keď vypadol z práce hociktorý z Vás, bolo ťažké pre všetkých ho nahradiť. Ak hovorím o výpadku hociktorého z nás myslím naozaj hociktorého bez rozdielu – vedúcu sestru, sestru, praktickú sestru, opatrovateľa, fyzioterapeuta, sociálneho pracovníka, inštruktora sociálnej rehabilitácie, psychológa, upratovačku, šičku, pračku, informátora, údržbára, kuchárku, referenta stravovacej prevádzky, prevádzkového referenta, mzdového účtovníka, ekonóma. Všetci sme súčasťou jedného tímu a práca každého z nás je dôležitá.

Požiadala som moje kolegyne, aby tento ďakovný list pre Vás všetkých zverejnili nielen medzi Vami, ale aj na webovej stránke a na FB z viacerých dôvodov. Je veľmi ťažké sa s Vami všetkými stretnúť naraz, pretože sa nemôžeme zhromažďovať, striedate sa na zmeny, niektorí ste práceneschopní. Hlavným dôvodom je však, že si myslím, že aj ľudia mimo zariadenia by mali vedieť, že robíte veľmi ťažkú prácu, ale robíte ju s láskou a pokorou a zaslúžite si uznanie, tak prečo to nepovedať aj ostatným, že ste ľudia s veľkým Ľ a so srdcom na správnom mieste.

Ja osobne Vám drahé kolegyne a kolegovia veľmi pekne ďakujem za všetko, za Vašu celoročnú prácu, za vašu statočnosť a odvahu.

Dovoľte mi do nového roku 2021 Vám všetkým prajem  zdravie, ktoré občas chýba a je najpotrebnejšie, prajem Vám lásku, ktorej nikdy nie je dosť a prajem Vám aj šťastie, ktoré Vám dá krídla.        

 

ĎAKUJEM

 

S úctou Hana Feriancová