Oznam návštevy od 26.05.2022

Vážení klienti, rodinní príslušníci a priatelia našich klientov

 

CSS – Jesienka Myjava Vám oznamuje, že od 26.05.2022 sú povolené návštevy vo všetkých  pavilónoch B, C, D a E.

Návštevy sú povolené v zmysle MP 06/2020, 6. vydanie Plán a režimu návštev v CSS – Jesienka Myjava.

V prípade zmien v epidemiologických opatrenia vydaných ÚVZ SR,  MPSVR SR, RÚVZ Trenčín, Vlády SR a pod, poskytovateľ zmení opatrenia podľa vydaných aktuálnych usmernení a oznam následne zverejní na webovom sídle www.cssmyjava.sk.

Ďakujeme za porozumenie, zodpovednosť  a rešpektovanie všetkých stanovených pravidiel a pokynov.

 

PhDr. Hana Feriancová, riaditeľka CSS – Jesienka Myjava