Tsk - vianočné trhy - PC082699

Dobrovoľníctvo

Chcel /a by si pomôcť? Aká by bola tvoja dobrovoľná činnosť? ☻

Ako dobrovoľník budeš v rámci vykonávania dobrovoľníckej činnosti
vytvárať a zabezpečovať program pre prijímateľov Centra sociálnych služieb- Jesienka Myjava najmä v nasledovných oblastiach:


sprievod na vychádzku
sprievod na kultúrne podujatia
sprievod do knižnice alebo múzea
 pomoc pri terapeutických činnostiach – práca v skupine – vytváranie výrobkov pri terapiách
individuálne rozhovory s prijímateľmi sociálnej služby
pomoc pri vyplnení voľného času – spoločenské hry
pomoc pri zapájaní do fyzickej aktivity – športové aktivity

účasť na pripravovaných akciách ako aktívni animátori

nacvičovanie tancov, divadla, prípadne iných pohybových aktivít

záhradnícke práce a pomoc pri úpravách areálu, z dôvodu vytvárania estetického prostredia pre prijímateľov sociálnej služby

rekreačná  a poznávacia činnosť vo forme vychádzok a krátkych výletov

Prihláška dobrovoľníka

 

Vaše meno, priezvisko, titul

 

 

Miesto, odkiaľ pochádzate

 

 

Vaše kontaktné údaje:

-       telefón/mobil

-       mailová adresa

 

 

 

 

Vaše vzdelanie, odbor

 

 

Vaše špeciálne zručnosti, vedomosti a skúsenosti

 

 

 

Koľko času v hodinách by ste sa chceli venovať dobrovoľníckej činnosti

a)    týždenne

b)    mesačne

c)    ročne

d)    iné

 

 

min ...........hod      max ............ hod

min ...........hod      max ............ hod

min ...........hod      max ..............hod

 

V čom konkrétne vidíte priestor na spoluprácu

 

 

Čo Vás motivuje pre dobrovoľnícku činnosť v CSS – Jesienka Myjava

 

 

 

 

 

V Myjave, dňa .................................

 

Podpis dobrovoľníka: ..................................................

 

 

S vašimi osobnými údajmi bude nakladané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a predpisov

V prípade záujmu kontaktujte : PhDr.Hana Feriancová

                                             riaditeľka - CSS-Jesienka,Myjava

tel: 034/621 22 24

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30