Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s COVID-19