Výlet na Bradlo

VÝLET NA BRADLO

Tak ako každý rok sme sa aj tento rok spoločne s našimi prijímateľmi vybrali na autobusový zájazd na Bradlo. 13.06.2016 o 09,00 hod sme všetci spolu nastúpili do pristaveného autobusu a našou prvou zástavkou bola Mohyla M. R. Štefánika na Bradle. Spoločne sme vystúpili na Mohylu a uctili si tak ako každý rok pamiatku na nášho významného rodáka generála Milana Rastislava Štefánika. Keďže počasie bolo viac ako priaznivé a viditeľnosť dobrá, odmenou za výstup nám boli prekrásne výhľady na Brezovú pod Bradlom, Košariská, Piešťany, Priepasné, Myjavu.

Ďalšou zástavkou na našom výlete bola obec Košariská, kde sme sa poprechádzali v okolí rodného domu M. R. Štefánika a posedeli si po krásnymi lipami pri miestnom evanjelickom kostole. O 11,00 hod sme sa všetci presunuli na Obecný úrad v Košariskách, kde nás privítala starostka obce Mgr. Anna Abramovičová. Spolu so svojimi kolegyňami si pre nás pripravili malé občerstvenie a upomienkové predmety. V mene všetkých prijímateľov CSS – Jesienka Myjava odovzdala riaditeľka CSS – Jesienka Myjava, PhDr. Hana Feriancová, pani starostke dar, ktorí pripravili naši prijímatelia, obraz Evanjelického kostola v Košariskách, vyrobený z textilných materiálov. Spolu s pani starostkou sme strávili príjemnú hodinku, kde nám porozprávala veľa zaujímavosti o obci, o M. R. Štefánikovi, o Mohyle na Bradle. Naši prijímatelia jej zasa porozprávali zasa o svojom v živote v zariadení. Aj touto cestou sa chceme poďakovať Mgr. Abramovičovej, že nás prijala a venovala nám svoj čas. Už teraz sa tešíme na budúci rok, keď budeme chcieť navštíviť Múzeum M. R. Štefánika a zároveň sme prijali pozvanie od pani starostky na stretnutie zasa o rok.

Autor: PhDr. Hana Feriancová, riaditeľka CSS – Jesienka Myjava