Posedenie nielen pri príležitosti mena ANNA

Dňa 23.07.2015 sa uskutoční posedenie pri príležitosti mena ANNA, OĽGA, BOŽENA v záhradnom areáli CSS-Jesienka.