P9171027

O nás

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava je zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje sociálne služby 130 prijímateľom sociálnych služieb, mužom i ženám.

Zriaďovateľom Centra sociálnych služieb – Jesienka Myjava je Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne. Naše zariadenie je rozpočtovou organizáciou, má samostatnú právnu subjektivitu.

Centrum sociálnych služieb poskytuje nasledujúce druhy sociálnych služieb vzmysle zákona č. 448/2008 Z. z. osociálnych službách a ozmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. oživnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) vznení neskorších predpisov (ďalej zákon osociálnych službách):

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30