Návšteva z brezovej pod bradlom - PC132793

O nás

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava je zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje sociálne služby 130 prijímateľom sociálnych služieb, mužom i ženám.

Zriaďovateľom Centra sociálnych služieb – Jesienka Myjava je Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne. Naše zariadenie je rozpočtovou organizáciou, má samostatnú právnu subjektivitu.

Centrum sociálnych služieb poskytuje nasledujúce druhy sociálnych služieb vzmysle zákona č. 448/2008 Z. z. osociálnych službách a ozmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. oživnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) vznení neskorších predpisov (ďalej zákon osociálnych službách):

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Február 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28